Show structure

Title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 9, 2000, nr 4

Group publication title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; badania doświadczalne ; zdrowie publiczne ; etyka

Description:

poprzedni tytuł : Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej ; Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Ulrich's (TM) International Periodicals Directory, Index Copernicus

Publisher:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2000

Resource Type:

czasopismo

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 9, 2000

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

projekt ludzkiego genomu ; genom ; mutacje genów ; terapia genetyczna ; udar mózgu ; zatorowość pochodzenia sercowego ; zator paradoksalny ; drożny otwór owalny ; mukowiscydoza (CF) ; gen CFTR ; mutacje ; sarkoidoza ; analiza leczonych pacjentów ; nadciśnienie tętnicze ; endotelina 1 ; przezbłonowy transport wapnia ; rumień trwały ; sulfaguanidyna ; reakcje polekowe ; przeszczepianie ; hepatocyty ; wątroba ; przeszczep ; fibronektyna ; epitop nowotworowo-płodowy ; domeny fibronektyny ; glikozylacja ; zespół niskiej T3 ; euthyroid sick syndrome ; choroby nietarczycowe ; 5' monodejodynaza ; cytokiny ; blokery kanałów wapniowych ; schorzenia układu krążenia ; choroby układu krążenia ; natriuretyczny peptyd przedsionkowy ; mózgowy peptyd natriuretyczny ; ANP ; BNP ; otyłość ; leczenie farmakologiczne ; sibutramina ; orlistat ; penetrujące urazy klatki piersiowej ; urazy klatki piersiowej ; torakotomia ; tamponada serca