Object

Title: Znaczenie środków pomocowych UE w podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie lubelskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, Nr 21, s. 329-337

This page uses 'cookies'. More information