Object

Title: Kwalifikacje zasobów ludzkich a wynagrodzenia w przedsiębiorstwach turystycznych w Polsce w świetle badań internetowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 50, s. 168-173

This page uses 'cookies'. More information