Show structure

Title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 16, 2007, nr 5

Group publication title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; badania doświadczalne ; zdrowie publiczne ; etyka

Description:

poprzedni tytuł : Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej ; Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Ulrich's (TM) International Periodicals Directory, Index Copernicus

Publisher:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2007

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Relation:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol.16, 2007

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

tet(K) ; uszkodzenia niedokrwienno−reperfuzyjne ; scyntygrafia ; wątroba ; cytokiny ; choroba Leśniowskiego−Crohna ; krążenie pozaustrojowe ; rak ; nerki ; zespół algodystroficzny ; surowica ; CRPS I ; uszkodzenie płuc ; CARD15 ; apoptoza limfocytów ; hiperbilirubinemia ; zapalenie nerek ; wydolność funkcjonalna ; odmiedniczkowe zapalenie nerek ; osteoporoza ; ROSC ; komplement ; β−endorfina ; bakteriobójcza aktywność surowicy ; adrenalektomia ; neutrofile ; guz mózgu ; objętość tarczowa ; wentylacja oddechowa ; kardiochirurgia ; E. coli ; czynniki wirulencji ; leki blokujące kanały wapniowe ; elektrochemioterapia ; planowanie leczenia ; transportery błonowe ; tet(M) ; obrazowanie ; Escherichia coli ; leczenie skojarzone ; ćwiczenia Tai Chi ; tetracyklina ; kobiety ; ilościowa ultrasonografia ; żółtaczka ; techniki mikrochirurgiczne ; obwodowy opór naczyniowy ; Tai Chi ; antybiotykooporność ; mikrochirurgia ; guz nadnercza ; astma kortykosteroidozależna ; perfuzja pozaustrojowa ; katecholaminy ; elektroporacja ; paliczki ; parametry hemodynamiczne ; historia medycyny ; odpowiedź zapalna ; nadnercza