Object structure
Title:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako podmiot udzielający pomocy publicznej

Title in english:

The State Fund For Disabled Persons rehabilitation as an institution granting state aid

Creator:

Bartniczak, Bartosz

Subject and Keywords:

pomoc publiczna ; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ; state aid ; The State Fund For Disabled Persons Rehabilitation

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 11-21

Abstrakt:

Pomoc publiczna może być udzielana przez wiele różnych podmiotów. W Polsce jednym z najważniejszych z nich jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Udziela on w głównej mierze wsparcia – w formie refundacji kosztów – pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Pomoc na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczana jest do horyzontalnych kategorii pomocy publicznej, czyli takich, które powinny być preferowane przy jej przyznawaniu. Artykuł prezentuje wszechstronną analizę wsparcia udzielonego w latach 2005-2009. Przedstawia obraz statystycznego beneficjenta wsparcia oraz wskazuje dalsze kierunki funkcjonowania PFRON jako podmiotu udzielającego pomocy publicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: