Object structure
Title:

Współczesne kierunki międzynarodowych przepływów kapitału na rynki atrakcyjne inwestycyjnie jako skutek regulacji ładu korporacyjnego

Title in english:

International capital flows in modern economy as a result of corporate governance regulations

Creator:

Broszkiewicz, Magdalena

Subject and Keywords:

ład korporacyjny ; atrakcyjność inwestycyjna ; międzynarodowe przepływy kapitału ; corporate governance ; investment attractiveness ; international capital flows

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 57-72

Abstrakt:

Globalizacja, dzięki zdobyczom technologicznym i informatycznym, umożliwia śledzenie notowań akcji spółek z całego świata oraz ich kontaktów z otoczeniem. Pozwala więc uczestnikom rynku na dokonywanie wyboru i kontrolowanie stanu portfela akcji zgodnie z założoną strategią inwestycyjną. Intensyfikacja przepływów kapitałowych na rynkach międzynarodowych powoduje gwałtowny wzrost znaczenia rynków finansowych oraz instytucji zapewniających sprawny obrót i wycenę kapitału. W dobie globalizacji gospodarek narodowych, kiedy kapitał nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w przepływie pomiędzy rynkami, dostępność informacji jest czynnikiem podstawowym i decydującym o wyborze pojedynczego inwestora. Czynnikiem decyzyjnym inwestorów są zasady ładu korporacyjnego, który warunkuje atrakcyjność inwestycyjną podmiotów i rynków kapitałowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: