Object structure
Title:

Kształtowanie relacji inwestorskich przez spółki giełdowe w świetle polskich przepisów

Title in english:

Creating investor relations by polish publicy quoted companies following the regulations

Creator:

Dyczkowska, Joanna

Subject and Keywords:

komunikacja ; ład korporacyjny ; relacje inwestorskie ; ujawianie informacji ; communication ; corporate governance ; investor relations ; information disclosure

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 73-93

Abstrakt:

W szerokim ujęciu zbiór zasad ładu korporacyjnego normuje relacje emitenta giełdowego z całym otoczeniem rynkowym, w węższym ujęciu dotyczy sposobu kształtowania relacji z inwestorami, czyli dawcami kapitału. Spółki, które przestrzegają dobrych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami, budzą ich zaufanie poprzez prowadzenie efektywnej i przejrzystej polityki informacyjnej oraz zagwarantowanie wysokiej jakości przekazu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji elektronicznej. W dłuższym okresie budowanie pozytywnych relacji pomiędzy emitentem a inwestorami przynosi efekty dwustronne: inwestorzy postrzegają spółkę jako tą, która generuje niższe ryzyko i chroni ich interesy, natomiast spółce łatwiej jest w ten sposób obniżyć koszt pozyskania kapitału. Celem prezentowanego artykułu jest udowodnienie hipotezy, iż pomimo rosnącego znaczenia relacji inwestorskich w ogólnej świadomości uczestników rynku kapitałowego jeszcze nie wszystkie polskie spółki giełdowe dobrowolnie stosują się do zaleceń w sposób, jaki określa Rada Giełdy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: