Object structure
Title:

Istota i kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności i przedsiębiorstwa

Title in english:

The essence and key areas of corporate social responsibility

Creator:

Leszczyński, Piotr

Subject and Keywords:

CSR ; corporate social responsibility ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; interesariusz ; buisness social responsibility ; stakeholder

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 94-105

Abstrakt:

Artykuł ukazuje zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez studium literaturowe nad tym pojęciem, główną wagę przykładając do kluczowych aspektów koncepcji CSR w pryzmacie organizacji finansowej. Autor dokonuje próby syntezy kluczowych w jego opinii pojęć idei odpowiedzialnego biznesu, których obserwacja, identyfikacja i usprawnienie na poziomie organizacji pozwoli przedsiębiorstwu właściwie funkcjonować, zgodnie z ideą CSR. Próba syntezy może posłużyć przedsiębiorstwu do przygotowania koncepcji wdrożenia społecznej odpowiedzialności bądź do określenia, które obszary w firmie wymagają w tym ujęciu dopracowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: