Show structure

Title:

Dental and Medical Problems, 2012, Vol. 49, nr 2

Contributor:

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; chirurgia plastyczna ; chirurgia szczękowo-twarzowa ; stomatologia

Description:

Index Copernicus – 5,43 pkt ; Indexed in: Scopus, DOAJ, Index Copernicus, Ministry of Science and High Education ; Punktacja: ocena parametryczna czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 pkt

Publisher:

Akademia Medyczna

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

czasopismo

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Relation:

Dental and Medical Problems

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

rozszczep wargi ; rozszczep podniebienia ; hipodoncja ; oligodoncja ; MSX1 ; PAX9 ; mutacja ; próchnica zębów ; dzieci szkolne ; PUW/Z ; dzieci 7-letnie ; dzieci 12-letnie ; młodzież 18-letnia ; dzieci ; młodzież ; neurofibromatoza ; erozja zębów ; NF-1 ; nerwiakowłókniaki ; plamy typu „kawa z mlekiem”(CAL) ; cecha Carabellego ; pierwsze stałe górne zęby trzonowe ; fluorki ; pokarmy i napoje ; młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów ; higiena ; przyzębie ; wady zgryzu ; staw skroniowo-żuchwowy ; ślina mieszana niestymulowana ; szybkość wydzielania śliny ; profilaktyka próchnicy ; higiena jamy ustnej ; ozon ; lakier fluorkowy ; próchnica początkowa bruzd ; ICDAS ; DIAGNOdent ; osoby z uszkodzeniem słuchu ; opieka stomatologiczna ; zęby mleczne ; systemy wiążące ; kompomery ; kompozyt nanofilowy ; diodowa lampa polimeryzacyjna ; halogenowa lampa polimeryzacyjna ; zachowania prozdrowotne ; dzieci 4–5-letnie ; badania ankietowe rodziców ; dostępność do leczenia stomatologicznego ; badanie ankietowe ; relacja lekarz stomatolog–pacjent ; agenezja zębów ; zaburzenia rozwojowe ; zębinowe systemy wiążące ; cytotoksyczność ; zębina ; zespół Cornelii de Lange ; zespół Brachmanna ; wtłoczenie zębów ; niezakończony rozwój korzeni