Object structure
Title:

Elastyczność systemu okresowego ocen pracowników za pomocą badania opinii pracowniczej - wyniki empiryczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 248, s. 201-211

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Flexibility of periodic system of employees' evaluation with use of emlopyee opinion poll - empirical results

Creator:

Borowska-Pietrzak, Agata

Subject and Keywords:

system oceny pracowniczej ; elastyczne podejmowanie decyzji personalnych ; badanie opinii pracowniczych ; kadra kierownicza ; kryteria oceny ; employee evaluation system ; flexible personnel decision-making ; employee opinion poll ; evaluation criteria

Description:

Tytuł wol.: Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim Tom 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 248

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: