Object structure
Title:

Zmiany w polityce mieszkaniowej w Polsce - wybrane problemy

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Changes in housing policy in Poland - selected issues

Creator:

Kubów, Adam

Subject and Keywords:

funkcje mieszkania ; instrumenty polityki mieszkaniowej ; preferencyjny kredyt mieszkaniowy ; functions of housing ; housing policy instruments ; preferential housing loan

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5), s. 40-53

Abstrakt:

Ogromne znaczenie mieszkania dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, społeczeństwa czy gospodarki powoduje, że współcześnie w krajach wysoko rozwiniętych polityka państwa w różnym stopniu pomaga w dostępie do tego szczególnie drogiego i ważnego dobra. W artykule zwrócono uwagę tylko na niektóre zmiany w polityce mieszkaniowej w Polsce. Szczególną rolę poświęcono programowi rządowemu „Rodzina na swoim”, gdyż wiązano z nim duże oczekiwania związane z rozwojem rynku mieszkaniowego oraz poprawą sytuacji mieszkaniowej młodych rodzin. I choć program w latach 2007–2011 spotkał sięz dużym zainteresowaniem i przyczynił się do wzrostu podaży mieszkań, to nie rozwiązał on problemu mieszkaniowego, gdyż jego odbiorcami byli głównie zamożniejsi członkowie społeczeństwa. W polityce mieszkaniowej istnieje potrzeba stworzenia takiego instrumentu, który pomoże rozwiązać problemy mieszkaniowe mniej zamożnym obywatelom. Obecnie duże nadzieje wiąże się z planowanym do uruchomienia programem mieszkań czynszowych, który zastąpi już w 2013 r. program „Rodzina na swoim”.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: