Object structure
Title:

Koncepcja "Trzeciej Drogi" w polityce Brytyjskiej Nowej Partii Pracy

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Concept of the Third Way in the politics of the British New Labour Party

Creator:

Płachciak, Adam

Subject and Keywords:

Nowa Partia Pracy ; "Trzecia Droga" ; socjaldemokracja ; kapitalizm interesariuszy ; wartości ; New Labour Party ; Third Way ; social democracy ; stakeholder capitalism ; values

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5), s. 54-72

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie modelu socjalizmu brytyjskiej Nowej Partii Pracy, który wyraża się w koncepcji tzw. Trzeciej Drogi. Idea ta w dużym stopniu przyczyniła się do pozyskania przez laburzystów niespotykanego od lat poparcia w czasie powszechnych wyborów w 1997 r. Oznaczała ona unowocześnioną socjaldemokrację, przywiązaną do takich zasad, jak: równa wartość każdej jednostki, odpowiedzialność, sprawiedliwość i wspólnota. Ponadto, przyjęte w niej zasady wykraczały poza założenia starej lewicy, tworząc jednocześnie dogodne warunki rozwoju gospodarki rynkowej, w której swój udział mogłyby mieć duże grupy podmiotów. Do rekonstrukcji projektu „Trzeciej Drogi” brytyjskiej Nowej Partii Pracy wykorzystano metodę historyczną i opisową.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: