Object structure

Title:

Instytucje integracyjne regionu nordyckiego - organizacja, funkcje i inicjatywy

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Integrational institutions of the Nordic region - organization, functions and initiatives

Creator:

Kościewicz, Dawid

Subject and Keywords:

integracja nordycka ; integracja regionalna ; Nordic integration ; regional integration

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5), s. 73-86

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja instytucji integracyjnych regionu nordyckiego, szczególnie Rady Nordyckiej i Nordyckiej Rady Ministrów, ich organizacji i działalności. Obie organizacje, wspierane przez mniejsze instytucje, są ważną częścią współczesnych regionalnych międzynarodowych stosunków pomiędzy krajami nordyckimi. Artykuł prezentuje przykłady regionalnych inicjatyw w różnych wymiarach społeczno-gospodarczych. Wniosek jest taki, iż nordyckie instytucje integracyjne nie są substytutem Unii Europejskiej, ale uzupełnieniem jej polityki społecznej, regionalnej i ochrony środowiska na poziomie regionu nordyckiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu