Object structure
Title:

Zasada subsydiarności a przypisanie wydatków i podatków w federacjach - ujęcie teoretyczne

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The principle of subsidiarity and the allocation of expenditure and taxes in federations - a theoretical approach

Creator:

Kowalik, Paweł

Subject and Keywords:

zasada subsydiarności ; alokacja wydatków i podatków ; federacja

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5), s. 103-115

Abstrakt:

Problematyka zasady subsydiarności, którą wykorzystuje Unia Europejska, jest wciąż aktualna i szczególnie istotna dla Polski i Unii Europejskiej w przyszłości w kontekście budowania jej struktur na zasadach federalnych. W artykule przedstawiono systematyczne ujęcie zasady pomocniczości poprzez analizę mocnych i słabych stron scentralizowanego lub zdecentralizowanego rządu oraz przypisanie wydatków i funkcji podatkowych do różnych szczebli administracji publicznej w federacji. Starano się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zasada pomocniczości wiąże się z podziałem kompetencji odnośnie do wydatkówi podatków między poszczególne szczeble władzy w federacji. W artykule przedstawiono definicje subsydiarności, ze szczególnym uwzględnieniem tych wywodzących się z nauki o finansach i jej powiązanie z decentralizacją lub centralizacją państwa i władz publicznych oraz federalizmu fiskalnego. Następnie przedstawiono przesłanki i rozwiązania modelowe podziału kompetencji odnośnie do wydatków i podatków wynikające z zasady subsydiarności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: