Object structure
Title:

Dostęp on-line jako globalne dobro publiczne w koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

On-line access as a global public good in an information society development concept

Creator:

Brol, Marcin ; Czetwertyński, Sławomir

Subject and Keywords:

społeczeństwo informacyjne ; Internet ; globalne dobra publiczne ; information society ; global public goods

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5), s. 128-138

Abstrakt:

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości upublicznienia dostępu do Internetu. Na wstępie postawiono tezę głoszącą, że dostęp on-linew społeczeństwie informacyjnym wejdzie w skład koszyka globalnych dóbr publicznych.W celu obrony tak sformułowanej tezy rozważono rolę Internetu w kształtowaniu się społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiono również koncepcję globalnych dóbr publicznych i wykazano możliwość zaliczenia dostępu do Internetu do ich grona. Zajęto się również implikacjami płynącymi z upublicznienia dostępu on-line w kontekście ekonomicznym i społecznym, a dotyczącymi konkurencyjności gospodarki i wykluczenie cyfrowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: