Object structure

Title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 17, 2008, nr 2

Group publication title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; badania doświadczalne ; zdrowie publiczne ; etyka

Description:

poprzedni tytuł : Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej ; Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Ulrich's (TM) International Periodicals Directory, Index Copernicus

Publisher:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2008

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol.17, 2008

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

kolagen IV ; renina/prorenina ; wirus Polyoma BK ; biozgodność ; neuropeptyd Y ; nadciśnienie tętnicze ; CRP ; osteoprotegeryna ; zapalenie otrzewnej ; gospodarka wapniowo−fosforanowa ; polisulfonowa błona dializacyjna ; podatność osmotyczna ; dzieci ; witamina D3 ; uszkodzenie niedokrwienno−reperfuzyjne ; receptor (pro)reniny ; odległe rokowanie ; ADMA ; zespół nerczycowy ; osteopontyna ; nanostruktura ; zwyrodnienie wielotorbielowate nerek ; sL−selektyna ; FSGS ; mutacja genu NPHS2 ; metabolity ; zespół hemolityczno−mocznicowy ; przeszczepianie nerek ; przewlekła choroba nerek ; reutylizacja dializatorów ; inhibitory kalcyneuryny ; nefropatia cukrzycowa ; komórki mięśni gładkich naczyń ; wielkość nerek ; podocyna ; leczenie nerkozastępcze ; schyłkowa niewydolność nerek ; choroby nerek ; apoptoza ; nawrót po przeszczepie nerki ; wiek podeszły ; układ immunologiczny ; stężenie L−argininy ; fetuina A ; leptyna ; śmierć mózgu ; erytrocyty ; dializa otrzewnowa ; kuprofanowa błona dializacyjna ; hemoliza ; jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki ; stężenie cholesterolu ; albumina ; mutacje w genie policystyny 1 ; densytometria ; starzenie ; sVCAM−1 ; pęcherz neurogenny ; hamowanie receptora (pro)reniny ; pacjenci leczeni hemodializami ; nefropatia IgA