Object structure

Title:

Nowe media w edukacji : zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu : konferencja, Wrocław, 22 września 2008

Group publication title:

Nowe Media w Edukacji

Contributor:

Jurek, Hanna. Redakcja

Subject and Keywords:

dLibra ; chemia ; sieci komputerowe ; edukacja ; dydaktyka ; Internet ; e-learning ; transmisje strumieniowe ; wyszukiwanie ; e-książki ; OPAC ; dziennik ocen ; Federacja Bibliotek Cyfrowych ; rapid e-learning ; Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa ; metawyszukiwarka ; umowa licencyjna ; systemy multimedialne ; bazy danych ; strona WWW ; Web 2.0 ; aplikacje internetowe ; biblioteki akademickie ; e-matematyka ; serwer linkujący ; platforma moodle ; informatyzacja ; metadane ; e-czasopisma ; multimedia ; grafika ; Open Access ; authoring ; sztuczne sieci neuronowe ; zbiory cyfrowe ; rzutowanie ; wirtualny dziennik ; kurs komplementarny

Description:

Konferencja Nowe Media w Edukacji stanowi cykl imprez poświęconych zagadnieniom szeroko rozumianych zastosowań technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w kształceniu.

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2008

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf ; application/pdf

Source:

<sygn. PWr 336226L/1> ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Nowe Media w Edukacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska