Object structure
Title:

Zmiany demograficzne w województwach w aspekcie rozwoju zrównoważonego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Demographic changes in voivodeships in the aspect of sustainable development

Creator:

Wilk, Justyna

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; zmiany demograficzne ; wielowymiarowa analiza statystyczna ; miernik taksonomiczny ; sustainable development ; demographic changes ; multivariate data analysis ; taxonomic measure

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 308-319

Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie województw Polski w obszarze zmian demograficznych, wskazanym przez UE jako jeden z warunków zrównoważonego rozwoju. Podjęto w nim problematykę starzejącego się społeczeństwa i społeczno-gospodarczych konsekwencji tego procesu, w szczególności trudnej sytuacji osób starszych. Badaniem objęto lata 2005 i 2010. Dla każdego roku wyznaczono wartości miernika syntetycznego w województwach, przyjmując wspólny wzorzec rozwoju dla obu lat. Umożliwiło to określenie sytuacji województw i poziomu zróżnicowania regionalnego oraz kierunku i tempa zachodzących przemian. Wyniki badania wskazują, że w miejsce postępu pojawia się regres i żadne z województw nie wykazuje oznak rozwoju zrównoważonego. W większości województw postępuje proces starzenia demograficznego, a sytuacja osób starszych nie ulega poprawie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: