Object structure
Title:

Rodzicielstwo jako bariera aktywności zawodowej

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Parenting as a barrier to economic activity

Creator:

Kubów, Adam

Subject and Keywords:

aktywność zawodowa ; konflikt ról zawodowych i rodzinnych ; czynniki aktywizacji zawodowej rodziców ; professional activity ; conflict of professional and family roles ; factors of professional activation of parents

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6), s. 7-22

Abstrakt:

Brak miejsc pracy jest szczególnie dotkliwy dla tych grup ludności, które mają słabszą pozycję na rynku pracy. Taką grupę stanowią rodziny wychowujące dzieci, a przede wszystkim matki. Współczesne rozwiązania dotyczące rynku pracy i rodziny pozwalają obciążenia wynikające z posiadania dzieci rozkładać na oboje rodziców. Artykuł jest próbą przybliżenia zarówno negatywnych skutków braku właściwych powiązań między rolami zawodowymi i rodzicielskimi, jak i sposobów ich łagodzenia. Artykuł pokazuje, że niwelowanie napięć między tymi rolami wymaga wielu zmian dotyczących rynku pracy, a także zmian postaw pracodawców i pracowników, i musi być to proces elastyczny i ciągły.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: