Object

Title: Rola jednostki wojskowej w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w świetle badań ankietowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 269, s. 144-157

Similar

This page uses 'cookies'. More information