Show structure

Title:

Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje 2, 2009

Subject and Keywords:

architektura - krajobraz ; architektura krajobrazu - 2009 - Polska ; doliny rzeczne - krajobraz ; kamień ; krajobraz - architektura ; krajobraz - cechy osobowe ; krajobraz - kategoria ekonomiczna ; krajobraz - obraz wyznawanych wartości ; krajobraz - woda ; krajobraz kulturowy ; krajobraz zamieszkiwania ; obszar wiejski - rolnicza przestrzeń produkcyjna ; ogrodnictwo ozdobne ; ogrody skalne ; park publiczny - relacje funkcjonalne ; park publiczny - relacje krajobrazowe ; rolnicza przestrzeń produkcyjna - przemiany i zagrożenia ; rynek - małe miasta - Polska południowo-wschodnia ; rzeki - charakterystyka ; Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu ; studia krajobrazowe - Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego ; wieżowiec - relacje funkcjonalne i krajobrazowe

Description:

Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje 23 ; Tekst w jęz. pol. i ang. ; streszcz. w jęz. ang. ; podpisy pod ryc. i tab. w jęz. pol. i ang.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf ; application/pdf

Source:

<sygn. UP P 1988 III> ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji