Object structure

Title:

Forecasting industrial production in Poland - a comparison of different methods

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Prognozowanie produkcji przemysłowej w Polsce – porównanie alternatywnych metod

Creator:

Acedański, Jan

Subject and Keywords:

forecasting ; industrial production ; leading indicators ; factor models ; prognozowanie ; produkcja przemysłowa ; wskaźniki wiodące ; modele czynnikowe

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 40-51

Abstrakt:

W pracy porównywana jest dokładność różnych metod prognozowania indeksu produkcji przemysłowej w Polsce. W rozważaniach uwzględniane są prognozy naiwne, proste modele autoregresyjne, modele wskaźników wyprzedzających, modele czynnikowe oraz prognozy łączone. Jako miary jakości prognoz wykorzystywane są błędy średniokwadratowe prognoz wygasłych oraz testy CPA. Rezultaty badań porównawczych wskazują, że w większości analizowanych przypadków najlepsze prognozy dawały trzy modele: modele z indeksem PMI oraz z indeksami PMI i niemieckim IFO jako wskaźnikami wyprzedzającymi oraz prognozy łączone

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu