Object

Title: Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market

Title in english:

Prognozowanie cen i zmienności na Rynku Dnia Następnego

Creator:

Ganczarek-Gamrot, Alicja

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 111-120

Abstrakt:

Celem pracy jest prognozowanie cen i zmienności cen na Rynku Dnia Następnego. Analizę przeprowadzono na portfelach zbudowanych z czterech spośród 24 kontraktów notowanych od 30.03.2009 do 28.10.2011 wyłonionych za pomocą analizy głównych składowych niezależnie na dwóch aukcjach. Stopy zwrotu opisano za pomocą modeli SARIMA uwzględniających autokorelację i sezonowość szeregów. Ryzyko zmiany ceny oszacowano w oparciu o wartości VaR z uwzględnieniem zmiennej w czasie warunkowej korelacji modelem DCC. Podsumowując wyniki, można stwierdzić, że zastosowane modele są dobrze dopasowane do szeregów z wybranego okresu badań, ponadto kontrakty na aukcji drugiej charakteryzują się wyższym ryzykiem zmiany ceny niż kontrakty aukcji pierwszej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24231

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

This page uses 'cookies'. More information