Object structure

Title:

Doskonalenie procesów decyzyjnych w organizacji

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Improving decision making process in the organization

Creator:

Malewska, Kamila

Subject and Keywords:

podejmowanie decyzji ; racjonalność ; intuicja ; doskonalenie procesu decyzyjnego ; decision making ; rationality ; intuition ; improving decision making process

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 33-45

Abstrakt:

Problematyka podejmowania decyzji cieszy się niesłabnącą popularnością. Decydenci są coraz bardziej świadomi potencjalnych błędów związanych z procesem decyzyjnym. Jednakże badania empiryczne dowodzą, że pomimo większej wiedzy z zakresu podejmowania decyzji ich jakość nie poprawiła się w sposób znaczący ani w odniesieniu do jednostki, ani organizacji jako całości. Błędy popełniane przez menedżerów wynikają najczęściej z dwóch źródeł: traktowania decyzji jako domeny menedżerów najwyższego szczebla oraz braku systematycznej analizy i kontroli realizacji procesów decyzyjnych w organizacji. Celem artykułu jest identyfikacja i krytyczna analiza prezentowanych w literaturze współczesnych sposobów (metod, narzędzi, wytycznych i podejść) doskonalenia procesów decyzyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu