Object structure
Title:

Mobilność międzynarodowa polskich menedżerów

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

International mobility of Polish managers

Creator:

Przytuła, Sylwia

Subject and Keywords:

mobilność ; migracje ; polski menedżer ; ekspatriant ; mobility ; migration ; Polish manager ; expatriate

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 1 (7), s. 40-60

Abstrakt:

Ze względu na umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw zasadne jest przyjrzenie się skłonności kadry menedżerskiej do podejmowania działalności i rywalizacji na globalnym rynku pracy. Celem niniejszego artykułu o charakterze teoretyczno−empirycznym jest zatem próba oceny mobilności polskich menedżerów, czyli ich skłonności do zmiany miejsca pracy poza krajem macierzystym. Osnowę teoretyczną stanowi omówienie znaczenia mobilności dla współczesnych korporacji. Empiria odnosi się do badań własnych autorki (są to wywiady telefoniczne oraz opinie ekspertów), przeprowadzonych na potrzeby m.in. tego artykułu. W opracowaniu prezentowane są także wyniki eksploracji innych badaczy podejmujących tę tematykę. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 1 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: