Object structure

Title:

Costing application within a company's internal management

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Zastosowanie kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Creator:

Hojná, Radana

Subject and Keywords:

cost classification ; costing formula ; full costing ; variable costing ; podział kosztów ; wzór kalkulacyjny ; kalkulacja całkowitych kosztów własnych ; kalkulacj kosztów zmiennych

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 64-82

Abstrakt:

Najstarszym w historii zadaniem kalkulacji kosztów jest udostępnianie informacji nt. kosztów poszczególnych produktów, robót i usług, stanowiących przedmiot działalności przedsiębiorstwa i wprowadzanych przez nie na rynek. Zadanie to spełnia kalkulacja całkowitych kosztów własnych, będąca ważnym instrumentem w rozwiązywaniu długofalowych zadań decyzyjnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. W zmieniających się nieustannie warunkach rynkowych, charakteryzujących się rosnącym udziałem kosztów ogólnych w kosztach całkowitych, rośnie ponadto ranga nowych wymagań pracowników na stanowiskach kierowniczych co do podziału pozycji kosztowych w kalkulacji. Oprócz podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie nacisk kładziony jest na podział na koszty stałe i zmienne. W kalkulacji podkreśla się także inne spojrzenie na kalkulowane pozycje aniżeli sposób ich przyporządkowania czynnościom. Do podniesienia jakości procesu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie przyczynia się przede wszystkim stosowanie kalkulacji kosztów zmiennych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu