Show structure

Title:

Etnocentryzm indywidualny i organizacyjny w filiach zagranicznych korporacji w Polsce - wyniki badań

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Individual and organizational ethnocentrism in subsidiaries of foreign corporations in Poland - research results

Creator:

Przytuła, Sylwia

Subject and Keywords:

etnocentryzm ; ekspatrianci ; filie zagraniczne ; ethnocentrism ; expatriates ; foreign subsidiaries

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 115-133

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zdiagnozowanie objawów etnocentryzmu w filiach zagranicznych korporacji w Polsce. Przegląd dotychczasowego dorobku literaturowego i empirycznego autorów zagranicznych pozwolił na określenie przyczyn i skutków etnocentryzmu indywidualnego oraz organizacyjnego. Rezultaty badań własnych autorki potwierdzają, ze etnocentryzm widoczny jest zarówno w postawach menedżerów zagranicznych, jak i w strategiach zarządzania filiami w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu