Object structure
Title:

Przestrzenne zróżnicowanie obrotu nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w ujęciu województw

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

The spatial diversification of turnover of land properties intended for dwelling-houses building in the context of voivodeships

Creator:

Oleńczuk-Paszel, Anna ; Sompolska-Rzechuła, Agnieszka

Subject and Keywords:

obrót ; nieruchomości gruntowe ; klasyfikacja ; turnover ; land properties ; classification

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 13-24

Abstrakt:

W pracy przeanalizowano ilościową i wartościową strukturę transakcji związanych z nieruchomościami gruntowymi, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Polsce w latach 2009-2011. Wykorzystując metodę wielowymiarowej analizy porównawczej, dokonano analizy i oceny przestrzennego zróżnicowania województw pod względem obrotu analizowanymi nieruchomościami. Dane statystyczne pochodziły z publikacji GUS pt. Obrót nieruchomościami. Po dokonaniu redukcji wstępnego zbioru cech diagnostycznych metodą parametryczną uzyskano finalny zbiór, który stanowił podstawę klasyfikacji województw pod względem przyjętego kryterium. Otrzymano pięć klas województw zbliżonych, jeśli chodzi o obrót gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: