Object structure
Title:

Ontologia − próba usystematyzowania pojęć

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Ontology − an attempt to systematize concepts

Creator:

Grzelak, Wojciech

Subject and Keywords:

ontologia ; definicje ontologii ; zasady tworzenia ontologii ; języki opisu ontologii ; Resource Description Framework ; Web Ontology Language ; ontology ; definitions of ontology ; the creation of ontologies ; ontology description languages

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 159-168

Abstrakt:

Ontologia jest przedmiotem badań w różnych dziedzinach nauki, m.in. w naukach humanistycznych i ekonomicznych. Aktualnie ontologie są przedmiotem badań w rozmaitych obiektach badawczych, m.in. inżynierii systemów informatycznych, w inżynierii wiedzy, teorii zarządzania wiedzą. Pierwszą definicją stworzoną na potrzeby informatyki jest definicja T. Grubera z 1993 r. Zastosowano ją w dziedzinie sztucznej inteligencji w celu ułatwienia współdzielenia i ponownego użycia zgromadzonej wiedzy. W artykule podjęto próbę przedstawienia wybranych pojęć dotyczących ontologii. Omówiono wybrane definicje ontologii stworzone przez T. Grubera, A. Bassara i A. Maedche. Opisano zasady i proces tworzenia ontologii. W ostatniej części przedstawiono wybrane języki opisu ontologii, tj. Resource Description Framework (RDF) i Web Ontology Language (OWL)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: