Object structure
Title:

Wykorzystanie kognitywnych programów agentowych we wspomaganiu procesu zarządzania produkcją

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Using cognitive agents for the manufacturing process management supporting

Creator:

Bytniewski, Andrzej ; Hernes, Marcin

Subject and Keywords:

zarządzanie produkcją ; kognitywne programy agentowe ; procesy biznesowe ; manufacturing management ; cognitive agents ; business processes

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 374-383

Abstrakt:

W artykule przedstawiono koncepcję wspomagania procesu zarządzania produkcją z wykorzystaniem kognitywnych programów agentowych. W pierwszej części dokonano analizy dotychczasowych rozwiązań informatycznych wspomagających proces zarządzania produkcją. Następnie scharakteryzowano architekturę kognitywnego programu agentowego Learning Intelligent Distribution Agent (LIDA). W ostatniej części przedstawiono sposób wykorzystania agenta LIDA w odniesieniu do realizacji operacji procesu zarządzania produkcją

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.29

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: