Show structure

Title:

Wykorzystanie podejścia rozmytego do konstrukcji wskaźników oceny stanu przedsiębiorstwa

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Using fuzzy approach to the construction of indicators for enterprise state evaluation

Creator:

Rozenberg, Leonard

Subject and Keywords:

analiza wskaźnikowa ; podejście rozmyte ; racjonalizacja ; modelowanie ; symulacja ; ratio analysis ; fuzzy approach ; rationalization ; modelling ; simulation

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 384-394

Abstrakt:

W artykule prezentowana jest koncepcja oryginalnego podejścia do problematyki bieżącej oceny stanu przedsiębiorstwa, oparta na koncepcji zbliżonej do austriackiej szkoły ekonomicznej, uzupełnionej o podejście rozmyte. Przedstawione zostały zagadnienia analizy stanu struktury gospodarczej, propozycja podejścia do rozwiązania problemu, jak też dyskusja i wstępna weryfikacja takiego podejścia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.30

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu