Object structure

Title:

Ryzyko podatkowe rozliczeń wirtualnych na przykładzie transakcji HYIP

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Tax risk of Internet settlements exemplified by HYIP transaction

Creator:

Biernacki, Krzysztof

Subject and Keywords:

inwestycja ; podatek ; ryzyko podatkowe ; investment ; tax ; tax risk

Description:

Nauki o Finansach = Financial Science, 2014, Nr 1 (18), s. 11-18

Abstrakt:

Dynamiczny rozwój rynków wirtualnych nie pociąga za sobą odpowiednich zmian w przepisach prawa podatkowego. W konsekwencji powstają wątpliwości związane z opodatkowaniem określonych zdarzeń w świecie wirtualnym, w płaszczyźnie m.in. podatków dochodowych. Złożoność polskiego systemu podatkowego oraz połączenie kazuistycznych regulacji z ogólnymi zasadami opodatkowania może w praktyce prowadzić do powstawania barier, które skutecznie zniechęcać mogą do podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Internecie. Opracowanie omawia w początkowej części istotę inwestycji opartą na transakcjach typu HYIP, a następnie analizuje potencjalne obszary ryzyka związanego z opodatkowaniem tego typu przedsięwzięć

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.1.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu