Object structure

Title:

Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Methods of financial standing assessment of building enterprises

Creator:

Kitowski, Jerzy

Subject and Keywords:

kondycja finansowa ; metody ; budownictwo ; financial condition ; methods ; construction

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 71-80

Abstrakt:

Z metodycznego punktu widzenia szczególnie istotna wydaje się konieczność uwzględniania, w syntetycznych metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, kryterium specyfiki branżowej badanej firmy oraz zmiennych uwarunkowań ekonomicznych jejdziałalności. W artykule podjęto próbę zaprezentowania założeń nielicznych metod dyskryminacyjnych, logitowych oraz bankowych oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw zaliczonych do sektora budownictwo, uwzględniających kryterium specyfiki tej branży. Krytycznie odniesiono się do licznych przypadków uproszczeń i błędów metodycznych występujących w krajowej literaturze przedmiotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu