Object structure
Title:

Correspondence analysis of time series data of results of gymnasium exams in Poland

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Analiza korespondencji zmian w czasie wyników egzaminu gimnazjalnego

Creator:

Stanimir, Agnieszka

Subject and Keywords:

correspondence analysis ; multiway contingency tables ; supplementary points ; gymnasium exam ; analiza korespondencji ; wielowymiarowa tablica kontyngencji ; punkty dodatkowe ; egzamin gimnazjalny

Description:

Ekonometria = Econometrcis, 2014, Nr 1 (43), s. 39-49

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania analizy korespondencji w badaniu zmian w czasie wyników egzaminu gimnazjalnego w Polsce. W badaniu wykorzystano dane z 2003 i 2010 roku z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej obejmującej dwa województwa: dolnośląskie i opolskie. Zaprezentowano sposób wykorzystania analizy korespondencji z wykorzystaniem wielowymiarowej tablicy kontyngencji oraz wprowadzając punkty dodatkowe. Wyniki uzyskane po zastosowaniu analizy korespondencji wskazują na istnienie różnic między poziomem wyników z egzaminu gimnazjalnego w zależności od roku badania, płci oraz miejsca zdawania egzaminu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.1.03

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 1 (43)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: