Object structure
Title:

Wartości jako socjopsychologiczna determinanta zachowań menedżerskich. Perspektywa dialektyczna

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Values as a socio-psychological determinant of managerial behaviour. Dialectical perspective

Creator:

Piórkowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

decyzje/zachowania menedżerskie ; ujęcie dialektyczne i dualne ; wartości ; socjopsychologiczne determinanty ; micro-foundations ; managerial decisions ; dialectic and dual approach ; managerial values ; socio-psychological determinants

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 50-62

Abstrakt:

Decyzje menedżerskie, będące przejawem menedżerskiego zachowania, uwarunkowane są czynnikami zarówno egzogenicznymi, stanowiącymi kontekst otoczenia organizacji, jak i endogenicznymi, determinującymi zachowanie samo w sobie. Czynniki endogeniczne zakorzenione są w socjopsychologicznych aspektach warunkujących charakter i zachowania jednostki – również menedżera. Przyjęte do rozważań tło stanowią dwa pojęcia, tj. postawa i zachowanie, rozpatrywane w ujęciu dialektycznym. Na tym tle osadzona jest jedna z determinant postaw/zachowań w ujęciu dualnym – wyznawane wartości. Celem opracowania jest wskazanie, przy zastosowaniu metody analizy literatury i implikacji z niej wynikających, wyznawanych wartości jako jednego z socjopsychologicznych uwarunkowań decyzji (zachowań) menedżerskich w określonym ujęciu – dialektycznym (postawa i zachowanie oraz komponenty podstawowych wartości). Artykuł ma charakter teoriopoznawczy, a wnioskowanie – dedukcyjny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.1.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: