Title:

Herbarz: ginak Bylinář welmi vžitečný a Figůrami pieknymi y zřetedlnymi podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin ozdobeny y také mnohymi a zkussenymi Lékarzstwijmi rozhognieny gessto takowy nikdá w ziádnem Yazyku prwé wydán nebyl […]

Creator:

Mattioli, Pietro Andrea (1500-1577)

Contributor:

Hájek, Tadeáš (1525-1600). Tłumaczenie

Subject and Keywords:

zielniki - 16 w. ; medycyna - 16 w. ; fitoterapia - dzieła przed 1800 ; medycyna grecka i rzymska - dzieła przed 1800 ; botanika - 16 w.

Description:

Tytuł oryginału: De plantis ; Liczne ilustracje drzeworytowe, przed kartą tytułową kolorowany miedzioryt z wizerunkami roślin ; Pod koniec część kart przestawiona (składka Sss przed składką Rrr) ; Dzieło współwydane: Kratka zpráwa o rozličnem Distyllowánij aneb pálenij Wod (tyt. oryginału: De ratione distillandi aquas ex omnibus plantis)

Publisher:

Melantrich z Aventina, Jiří (1511-1580). Druk.

Place of publication:

W Starém Miestie Pražském [Praga]

Date:

1562

Resource Type:

stary druk

Format:

image/x.djvu ; image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: XVI.F.13.711

Language:

cze ; lat

Relation:

De plantis ; De ratione distillandi aquas ex omnibus plantis

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich