Show structure

Title:

The efficiency of property rights definition. The example of shaping the relationship between the homeowner and the tenant in Poland

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208 ; Economics

Creator:

Jakubowski, Rafał M.

Subject and Keywords:

efficiency ; property rights ; housing resources ; efektywność ; prawa własności ; zasoby mieszkaniowe

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 236-244

Abstrakt:

W artykule została poddana analizie krótko- i długookresowa efektywność definicji praw własności do ważnych społecznie zasobów. Dokonano tego na przykładzie zasobów mieszkaniowych z uwagi na fakt, że stanowią one bardzo ważny element bogactwa narodowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu