Object structure
Title:

Ewolucja polityki spójności Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evolution of EU Cohesion Policy in years 2014-2020

Creator:

Bobowski, Sebastian

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; polityka spójności ; Zielona Księga ; Raport Barca ; Europa 2020 ; European Union ; Green Paper

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 29-40

Abstrakt:

Na forum Unii Europejskiej toczą się intensywne dyskusje wokół roli polityki spójności w kolejnym, siedmioletnim okresie programowania. Przedkładane postulaty wskazują na potrzebę usytuowania omawianej dziedziny zaangażowania Wspólnoty względem wielu konkurencyjnych strategii sektorowych (rozważana jest fragmentaryzacja, sporadycznie – renacjonalizacja), a także zwiększania efektywności interwencji środków UE. W tym kontekście niezwykle istotne jest, na co wskazuje m.in. Zielona Księga ds. Spójności Terytorialnej, wyważenie gospodarczego, społecznego i terytorialnego wymiaru integracji europejskiej, a przy tym uwzględnienie bieżącego kontekstu makroekonomicznego i politycznego, co sygnalizowano w Raporcie Barca

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: