Object structure

Title:

Działania Rządu RP umożliwiające dostosowanie do zmienności kursów walut

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Actions of Polish government enabling the adjustment to volatility of exchange rates

Creator:

Czaja, Jarosław

Subject and Keywords:

ryzyko walutowe ; opcje ; Jednolity Obszar Płatniczy (SEPA) ; currency risk ; options ; The Single Euro Payments Area (SEPA)

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 254-271

Abstrakt:

W niniejszym artykule zostanie dokonany przegląd inicjatyw, które zostały podjęte przez Rząd RP (lub podległe mu organy, jak np. Komisja Nadzoru Finansowego) w celu ograniczenia ryzyka kursowego złotego do innych walut, np. przez zniesienie zasady walutowości czy ustawę o uregulowaniu niektórych stosunków prawnych dotyczących opcji walutowych i zmianie innych ustaw. Innymi działaniami pozwalającymi na dostosowanie do omawianego zjawiska jest wprowadzenie Polski do Jednolitego Obszaru Płatniczego, a także przeciwdziałanie przegrzaniu gospodarki w wyniku niezrównoważonego przyrostu akcji kredytowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu