Object structure
Title:

Dokapitalizowanie instytucji finansowych w świetle przepisów o konkurencji Unii Europejskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Recapitalisation of financial institutions in the light of the European Union competition law

Creator:

Bartosiewicz, Alina

Subject and Keywords:

dokapitalizowanie ; kryzys finansowy ; instytucje finansowe ; reguły konkurencji ; recapitalisation ; current crisis ; financial institutions ; competition rules

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 288-304

Abstrakt:

Artykuł zawiera analizę rekapitalizacji instytucji finansowych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Rekapitalizacja banków powinna ograniczyć niekorzystny wpływ kryzysu finansowego na system finansowy. W artykule przedstawiono podejście Komisji Europejskiej do zastosowania przepisów traktatowych do programów pomocy i indywidualnego wsparcia dla instytucji finansowych w okresie kryzysu. Programy rekapitalizacji stanowią jeden z kluczowych sposobów na ochronę przez państwa członkowskie stabilności rynków finansowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: