Object structure
Title:

Perspektywy przystąpienia kolejnych krajów do strefy euro

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Perspectives of accession another countries accession to the euro zone – an overview

Creator:

Michalczyk, Wawrzyniec

Subject and Keywords:

strefa euro ; integracja monetarna ; kryteria konwergencji ; euro zone ; monetary integration ; convergence criteria

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 339-352

Abstrakt:

Autor podejmuje próbę wskazania podstawowych determinant ewentualnych dalszych rozszerzeń strefy euro. Analizuje wypełnianie kryteriów konwergencji przez kraje UE nieposługujące się jeszcze wspólnym pieniądzem i możliwości ich spełnienia w najbliższym czasie. Zastanawia się także nad innymi przesłankami, w tym społecznymi i politycznymi, i dochodzi do wniosku, że przyjęcie kolejnych krajów do unii walutowej może zostać istotnie opóźnione

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: