Object structure

Title:

Erasmus – nowy wymiar studiowania. Realizacja Programu LLP Erasmus na wrocławskich uczelniach w latach 2002-2011. Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 471-489

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Economics

Creator:

Biedziak, Magdalena ; Piotrowicz, Joanna ; Rewera, Marta

Subject and Keywords:

„Uczenie się przez całe życie” ; program Erasmus ; wrocławskie uczelnie ; Lifelong Learning Programme ; Erasmus Programme ; Wrocław’s universities

Description:

Artykuł prezentuje program UE „Uczenie się przez całe życie” ze szczególnym uwzględnieniem jednego komponentu – programu Erasmus. Jego celem jest przedstawienie realizacji programu na wrocławskich uczelniach. W tym celu zebrane zostały dane dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów w jego ramach. Artykuł skupia się na ukazaniu dynamiki zmian liczby zagranicznych studentów przyjeżdżających do Wrocławia, z uwzględnieniem krajów ich pochodzenia, semestru, podczas którego realizują stypendium, przez porównanie danych statystycznych uzyskanych w trakcie badania. Przedstawiono charakterystykę programów projektu „Uczenie się przez całe życie”. Zaprezentowano statystyki w Polsce na podstawie danych uzyskanych z wrocławskich uczelni (przesłane kwestionariusze), skupiono się na ich analizie i próbie usystematyzowania zaobserwowanych tendencji. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu