Object structure
Title:

Instytucjonalne uwarunkowania wartości kapitału naturalnego w procesie modernizacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Institutional determinants of the value of natural capital in the process of modernization of the economy towards sustainable development

Creator:

Dokurno, Zbigniew

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; kapitał naturalny ; nowa ekonomia instytucjonalna ; sustainable development ; natural capital ; new institutional economics

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 46-56

Abstrakt:

W artykule przedstawiono instytucjonalne uwarunkowania wartości kapitału naturalnego, podejmując próbę wykazania, jak trudno znaleźć obiektywny wymiar wartości tej kategorii kapitału wynikający z kulturowego zróżnicowania. Ukazano modernizację jako proces wpisany w określony kontekst filozoficzno-społeczny, polegający na wprowadzaniu zmian będących wyznacznikiem nowego sposobu myślenia w określonej dziedzinie, co wynika z procesu dyferencjacji strukturalnej w społeczeństwie. Współcześnie konsekwencją takich zmian społecznych jest realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju, implikująca postulat trwałości kapitału naturalnego. Przeprowadzona analiza prowadzi do potwierdzenia hipotezy, że modernizacja gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju dokonuje się w określonym systemie instytucjonalnej równowagi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: