Show structure

Title:

Charakterystyka planów zrównoważonego rozwoju na przykładzie grupy Sony i korporacji Unilever

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The description of sustainable development’s plans based on the example of Sony Group and Unilever

Creator:

Teneta-Skwiercz, Dorota

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; plan środowiskowy ; ślad środowiskowy ; sustainable development ; sustainable living plan ; environmental footprint

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 367-378

Abstrakt:

Prowadzone przez ostatnich kilkanaście lat obserwacje praktyki gospodarczej pokazują, iż coraz większą popularnością, szczególnie wśród największych światowych korporacji, cieszą się plany zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę tego rodzaju planów, w drugiej zaś scharakteryzowano przykładowe plany zrównoważonego rozwoju: Road to Zero Grupy Sony i Unilever Sustainable Living Plan

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu