Object structure
Title:

Problemy wykorzystania i ochrony ziemi w Polsce

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Problems of land utilization and protection in Poland

Creator:

Urban, Stanisław

Subject and Keywords:

ziemia ; użytki rolne ; wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ; odłogi i ugory ; erozja ; melioracje wodne ; land ; agriculture land ; utilized land ; excluded agriculture land ; out-field land ; fallow land ; erosion ; melioration

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 379-390

Abstrakt:

Ziemia w rolnictwie jest najważniejszym środkiem produkcji i przedmiotem pracy. Jest też środowiskiem życia i pracy wszystkich ludzi. Ma również wartość społeczną i kulturową. W artykule poddano analizie różne aspekty ochrony ziemi w Polsce w latach 1960-2008 na podstawie danych GUS. W analizowanym okresie struktura użytkowania ziemi zmieniała się. Duże powierzchnie użytków rolnych wyłączono z użytkowania rolniczego i przeznaczono na cele nierolnicze. W wyłączonych gruntach duży udział miały ziemie bardzo dobre i dobre. W artykule omówiono też problemy odłogów i ugorów oraz gruntów zdewastowanych i zagrożonych erozją, a także melioracji wodnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: