Object structure

Title:

Społeczne i kulturowe aspekty sukcesu przedsiębiorstw – społeczna efektywność organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Social and cultural aspects of enterprise’s success – corporate social performance

Creator:

Zbierowski, Przemysław

Subject and Keywords:

sukces ; efektywność ; efektywność społeczna ; dobrostan psychologiczny ; pozytywna teoria organizacji ; success ; performance ; social performance ; psychological well being ; Positive Organizational Scholarship

Description:

Management Forum, 2014, Nr 2, s. 9-18

Abstrakt:

We wszelkich dyskusjach i badaniach dotyczących sukcesu przedsiębiorstwa kluczowe jest określenie tego, co można uznać za sukces. Kryteria oceny efektywności przedsiębiorstw (będące podstawą definiowania sukcesu) zmieniają się w czasie, są również w silnym stopniu uwarunkowane przez czynniki otoczenia społeczno-kulturowego. W artykule opisano potrzebę szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na efektywność przedsiębiorstw, uwzględniającego godzenie sprzeczności między różnymi kategoriami sukcesu, wpływ interesariuszy, a także wymiary efektywności, takie jak efektywność społeczna oraz dobrostan psychologiczny pracowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.356.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 2 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 356

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu