Object structure
Title:

Zaangażowanie pracownika w procesie doskonalenia organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Engagement of the employee in the process of organisation advancement

Creator:

Jaremczuk, Kazimierz

Subject and Keywords:

doskonalenie organizacji ; różnorodność ; zaangażowanie pracowników ; organizational improvement ; diversity ; employee engagement

Description:

Management Forum, 2014, Nr 3, s. 17-25

Abstrakt:

Zaangażowanie pracownika w procesie doskonalenia organizacji, jak i jej wszelkich struktur, kształtowane jest nie tylko przez argumenty racjonalne, lecz również przez sferę emocjonalną pracownika. D. Goleman przyznaje priorytetowe znaczenie, zwłaszcza sferze emocjonalnej, twierdząc, że emocje wskazują nam właściwy kierunek i dopiero gdy go zaakceptujemy, możemy najlepiej wykorzystać zdolności chłodnego, logicznego myślenia. Stanowisko D. Golemana skłania do refleksji oraz stanowi zasadniczą przesłankę dociekań w niniejszym artykule. Szczególnie rozpatruje się zagadnienie rozpoznania argumentów uzasadniających pogląd, że doskonałość to zgodność w różnorodności, którą to różnorodność syntetyzują akty decyzyjne pracownika oraz jego współpracowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.357.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 3 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 357

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: