Show structure

Title:

Doskonałość w negocjacjach – kompetencja (nie)pożądana

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Excellence in negotiations –competence (un)desirable

Creator:

Kowalczyk, Elżbieta

Subject and Keywords:

negocjacje ; doskonałość ; kompetencje negocjacyjne ; negotiations ; excellence ; negotiation competences

Description:

Management Forum, 2014, Nr 3, s. 40-48

Abstrakt:

W artykule autorka skupiła swoje rozważania wokół problemu doskonałości w negocjacjach. Zaprezentowano w nim kilka koncepcji dotyczących pożądanego profilu cech i umiejętności negocjatorów oraz postawiono pytania związane z oczekiwaniem doskonałości przez partnerów pertraktacji. Autorka przeprowadziła również badania empiryczne, które ukazały że doskonałość w negacjach może być postrzegana jako zagrożenie dla planowanego wyniku porozumienia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.357.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 3 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 357

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu