Object structure

Title:

Nowa usługa serwisowa CMMS Seco/Warwick Europe SA jako przykład dobrych praktyk w obszarze innowacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The new CMMS Seco/Warwick Europe SA service procuct as example of good practice in innovation area

Creator:

Łasiński, Gabriel ; Głowicki, Piotr ; Zadwórny, Michał ; Klinowski, Bartosz

Subject and Keywords:

zarządzanie wiedzą ; innowacja ; zarządzanie innowacjami ; dobre praktyki ; usługi serwisowe

Description:

Management Forum, 2014, Nr 3, s. 59-67

Abstrakt:

W artykule przedstawiono znaczenie innowacji w sektorze produkcyjnym na przykładzie wprowadzenia unikatowej usługi serwisowej w firmie Seco/Warwick Europe SA. Celem opracowania jest opisanie i scharakteryzowanie przykładu dobrej praktyki w tym zakresie. Głównymi metodami badawczymi zastosowanymi w opracowaniu są: analiza przypadku, analiza dokumentacji technicznej oraz analiza literatury przedmiotowej. Artykuł zawiera opis wdrożenia nowej usługi, wskazania dotyczące odpowiedzi na przyszłe potrzeby klienta oraz obszerną charakterystykę funkcjonalności rozwiązania. Zastosowanie analizy przypadku ma na celu zbudowanie pomostu pomiędzy teorią zarządzania a praktyką rozwoju i innowacji w sektorze przemysłu ciężkiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.357.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 3 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 357

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu