Object structure
Title:

Konkurencyjność podażowa polskiego sektora warzywniczego w Unii Europejskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Supply side competitiveness of Polish vegetable sector in the European Union

Creator:

Tarnowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

warzywa ; produkcja warzyw ; wydajność produkcji ; konkurencyjność podażowa ; mezoekonomia ; vegetables ; vegetable production ; productivity ; supply side compe-titiveness ; mesoeconomics

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3), s. 23-34

Abstrakt:

W opracowaniu poddano analizie powierzchnię upraw, wolumen i wartośćprodukcji podstawowych warzyw świeżych w celu ustalenia pozycji konkurencyjnej polskiegosektora warzywniczego po stronie podażowej rynku unijnego. Korzystając główniez danych FAOSTAT-u z lat 2004-2012 i stosując elementy WAP, wytypowano cztery grupywarzyw dominujących na rynku unijnym, tj. pomidory, cebula, warzywa kapustne, marchewi rzepa. Obliczone współczynnik koncentracji Giniego oraz indeks Herfindahla-Hirschmanawykazały, że najbardziej konkurencyjny był rynek marchwi i rzepy, najmniej – pomidorów.Polska jest wyróżniającym się w Unii Europejskiej producentem pomidorów i cebuli

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2014.3.02

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: